Transcendencja

From Elwiki

Po osiągnięciu poziomu 70 i drugiej zmiany klasy, gracze mogą przekroczyć granice możliwości swojej postaci przez Transcendencję. Transcendencja nie jest oficjalnie uważana za zmianę klasy; zamiast tego pełni funkcję ulepszenia 2 Zmiany Klasy.

Ogólne Informacje

Postacie mogą osiągnąć transcendencję wyłącznie po osiągnięciu 70 poziomu i drugiej zmiany klasy. Żeby transcendować, gracz musi ukończyć serię zadań (możliwą do rozpoczęcia z tablicy lub powiadomienia poniżej okna wyboru plansz) lub kupić przedmiot "Pismo Transcendencji: Wola Bogini" w Item Shopie.

Po osiągnięciu Transcendencji, Drzewko Umiejętności postaci zostaje rozwinięte o dodatkowe Umiejętności, z których dwie (pasywne) są zablokowane i wymagają ukończenia dodatkowych zadań lub zakupu Zakazanych Pism w Item Shopie.

Dodatkowo Pasek Umiejętnośći zostanie poszerzony o dwa miejsca, z których jedno jest dostępne od razu po Transcendencji, a drugi należy odblokować przez zakup przedmiotu "Medalion Poszerzenia Slotu Umiejętności (Transcendencja)" w Item Shopie, ED Shopie lub od innych graczy.


Korzyści z Transcendencji

Nowa animacja Dopalacza Mocy, wraz z nowym Przerywnikiem Umiejętności.

Zmiany Kosmetyczne

Po osiągnięciu Transcendencji, przy użyciu Dopalacza Mocy zostaje zmieniona animacja oraz tekst wypowiadany przez naszą postać. Pojawia się również nowy, animowany Przerywnik Umiejętności.


Dopalacz Mocy

Podczas użycia Dopalacza Mocy, gracze otrzymują buff 30% do obrażeń (zamiast ówczesnych 20%). Ain zamiast tego otrzymuje 0,7% ataku za każdy poziom Dopalacza Mocy, co daje 17,1% (zamiast 15%) w jego ostatecznej formie.

Buff Transcendencji

W trakcie Dopalacza Mocy, co każde 20 sekund zostaje aktywowany specjalny Buff Transcendencji. Żeby zasygnalizować, że buff jest aktywny, umiejętności umieszczone na slotach Transcendencji zaświecą się na żółto. Buff trwa 10 sekund i zmniejsza cooldown obu umiejętności o 14 sekund (7 sekund w PvP) przy aktywacji, oraz zwiększa obrażenia obu umiejętności o 20%. Buff nie działa na umiejętności ślubne.

Nowa ikona Dopalacza Mocy i buffa Transcendencji.


Ekwipunek

Po osiągnięciu transcendencji wszystkie bronie dostępne na poziom 70 lub wyższy otrzymują dodatkową Obronę i Magiczną Obronę.


Misja Transcendencji

TranscendencjaTranscendentna Osoba 1/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Osiągnij poziom 70
 • Ukończ Drugą Zmianę Klasy
 • Przejdź 5 plansz z odpowiednim poziomem (poza Ruben, Czasoprzestrzenią Henira, Ereda)

[Pismo Transcendencji] - Wstęp
Wielu próbuje uzyskać siłę i potęgę, lecz nie jest to łatwe. Są też jednak tacy, którzy dokonali tego sami z siebie: Mistrzowie Eldrytu, którzy chronią Eldryt. Mistrzowie stali się nieskończenie poteżni dzięki swoim własnym zdolnościom. Niniejsze pismo traktuje o Mistrzu, którzy odpowiada za Eldryt Ziemi, oraz o mocy transcendencji, którą zastosował.
Moc Transcendencji otrzymuje się przekraczając swoje własne granice i przechodząc samego siebie. Jeżeli chcesz posiąść tę poteżną moc, musisz wykazać odpowiednią wolę.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
TranscendencjaTranscendentna Osoba 2/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęTranscendentna Osoba 1/5
 • Zbierz 5 Odznak Determinacji z plansz Sander, Ranox, lub Elysion

[Pismo Transcendencji] - Strona 1
TJeżeli chcesz otrzymać tę moc, musisz mieć pewność, żę twoje przygotowanie jest wystarczająco dobre. Ważne jest, by zahartować swoje ciało. Ale jeszcze istotniejsze jest posiadanie mentalnej siły, by przejść egzaminy.
Jeżeli dumnym wzrokiem spoglądasz do przodu i odznaczasz się niewzruszoną wiarą we własne siły, świadczy to o twoim zdecydowaniu.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
TranscendencjaTranscendentna Osoba 3/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęTranscendentna Osoba 2/5
 • Zbierz 5 Odznak Woli z plansz Sander, Ranox, lub Elysion

[Pismo Transcendencji] - Strona 2
Transcendencja to moc, która pozwala przekroczyć własne granice. Jeżeli nie poddasz się egzaminom, nigdy nie dowiesz się, czy masz dość siły. Tylko z własnej inicjatywy można rozwijać się w nowych kierunkach. Jeżeli jednak nie wykażesz się gotowością, unicestwisz siebie. Musisz mieć silną wolę, aby przekształcić przeszkodę w szansę.
Jeżeli przejdziesz przez egzaminy z wiarą we własne siły, pokażesz swoją wolę.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
TranscendencjaTranscendentna Osoba 4/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęTranscendentna Osoba 3/5
 • Zbierz 3 Odznaki Celu z Tajnych Plansz

[Pismo Transcendencji] - Strona 3
Kto chce nosić w sobie moc transcdencencji, musi zdać egzamin i w ten sposób poznać swoje granice. Nie trać celu z pola widzenia, nawet jeśli wyczerpią cię wymagające próby. To da ci impuls i pomoże wykroczyć poza własne granice.
W ten sposób pokażesz swoją konsekwencję w dążeniu do celu.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
TranscendencjaTranscendentna Osoba 5/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęTranscendentna Osoba 4/5
 • Ukończ 10 Tajnych Plansz

[Pismo Transcendencji] - Strona 4
Przygotuj się na ostatni egzamin, gdzie poznasz swoje granice. Otrzymanie mocy oznacza przezwyciężenie samego siebie. Wkrótce uzyskasz moc. Te granice określają moc twoich zdolności, mogą jednak wskazać ci również nowe drogi.
Pokaż siłę woli, wykraczając poza swoje granice. Wówczas otrzymasz moc transcendencji.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 [CoBo] Kostka z Przedmiotami Wygody z okazji zmiany klasy transcendencji N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}

Skill Quests

Pierwsza Umiejęność Pasywna (poziom 80)

UmiejętnośćZaklęta Siła 1/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Osiągnij poziom 80
 • Clear 3 dungeons in your level range (Ruben, Henir, and Ereda excluded)

Forbidden Secret Manual (I) - Chapter 1
You must test yourself. Are you really ready to awaken the sealed power within you? Engaging in combat is one way to test that.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćZaklęta Siła 2/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęZaklęta Siła 1/5
 • Collect 7 Flame Packed Pouch in Lanox dungeons

Forbidden Secret Manual (I) - Chapter 2
You must go through a series of tests in order to awaken your true power. First, you will need to acquire the Flame Packed Pouch from Lanox Region Dungeons.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćZaklęta Siła 3/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęZaklęta Siła 2/5
 • Collect 15 Strength Emblem from Mini Boss monsters in Lanox dungeons

Forbidden Secret Manual (I) - Chapter 3
You must go through a series of tests in order to awaken your true power. Your second test is to acquire the Strength Emblem by defeating the Boss in one of Lanox Region Dungeons.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćZaklęta Siła 4/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęZaklęta Siła 3/5
 • Collect 5 Ultimate Potion from Boss monsters in Lanox dungeons

Forbidden Secret Manual (I) - Chapter 4
You must go through a series of tests in order to awaken your true power. The third test is to acquire the Ultimate Potion by defeating a boss from Lanox Region Dungeon (Very Hard).

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćZaklęta Siła 5/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęZaklęta Siła 4/5
 • Clear 3 Lanox dungeons with S Rank or higher

Forbidden Secret Manual (I) - Chapter 5
Once you have passed all three tests, you must prove that you are ready to awaken the Sealed Power.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 [Cobo] Forbidden Secret Manual (I) N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}

Druga Umiejęność Pasywna (poziom 90)

UmiejętnośćMoc Zakazu 1/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Osiągnij poziom 90
 • Clear 3 dungeons in your level range (Ruben, Henir, and Ereda excluded)

Forbidden Secret Manual (II) - Chapter 1
Before you awaken your powers, you must test your will. Engaging in combat is one way to test that.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćMoc Zakazu 2/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęMoc Zakazu 1/5
 • Collect 7 Micro Nasod Energy Device in Atlas dungeons

Forbidden Secret Manual (II) - Chapter 2
In order to awaken the power of transcendence, you must pass a few tests. The first test is to acquire the Micro Nasod Energy Device from Atlas Region Dungeons.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćMoc Zakazu 3/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęMoc Zakazu 2/5
 • Collect 15 Transcendence Symbol from Mini Boss monsters in Atlas dungeons

Forbidden Secret Manual (II) - Chapter 3
In order to awaken the power of transcendence, you must pass a few tests. The second test is to acquire the Transcendence Symbol by defeating a mini boss from Atlas Region Dungeons.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćMoc Zakazu 4/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęMoc Zakazu 3/5
 • Collect 5 Forbidden Potion from Boss monsters in Atlas dungeons

Forbidden Secret Manual (II) - Chapter 4
In order to awaken the power of transcendence, you must pass a few tests. The third test is to acquire the Forbidden Potion by defeating a boss from Atlas Region Dungeons (Very Hard).

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 N/A N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}
UmiejętnośćMoc Zakazu 5/5
{{
Wymagania Warunki Ukończenia Opis
 • Ukończ misjęMoc Zakazu 4/5
 • Clear 3 Atlas dungeons with S Rank or higher

Forbidden Secret Manual (II) - Chapter 5
Once you have passed all three tests, you must prove that you are ready to awaken the Power of Transcendence.

Nagrody
ED/Punkty Doświadczenia Normalna Nagroda Wybrana Nagroda
ED 0 [Cobo] Forbidden Secret Manual (II) N/A
EXP 0 N/A N/A
AP 0 N/A N/A
}}


Lista Klas

Elsword
Arcyrycerz
Rycerz Runiczny
Zaklinacz Mieczy
Aisha
Władczyni Żywiołów
Księżniczka Dusz
Czarodziejka Czasoprzestrzeni
Rena
Pędziwiatr
Mistrzyni Strzelców
Nocny Tropiciel
Raven
Mistrz Miecza
Ognista Pięść
Weteran Ognia
Eve
Nazo-Wendeta
Nazo-Cesarzowa
Nazo-Serafin
Chung
Żelazny Paladyn
Wysłannik Śmierci
Bombardier
Ara
Sakra Devanam
Yama Raja
Asura
Elesis
Wielki Mistrz
Płomienne Serce
Czerwony Mściciel
Add
Psychopata
Geniusz
Diaboliczny Esper
Lu/Ciel
Anioł Śmierci
(Chiliarch/Anioł Śmierci)
Noblesse
(Noblesse/Królewski Strażnik)
Demonio
(Diabla/Demonio)
Rose
Awangarda
Krwawa Róża
Freya
Optimus
Ain
Prodigium
Vigere
Apostata
Laby
Piąstka
Aureolka
Marzycielka


Przedmioty

Wygląd Nazwa Jak Zdobyć Efekt
Pismo Transcendencji: Wola Bogini Możliwość zakupu w Item Shopie (400 Monet El) Pozwala natychmiast osiągnąć Transcendencję.
Medalion Poszerzenia Slotu Umiejętności (Transcendencja) Możliwość zakupu w Item Shopie lub ED Shopie (160 Monet El lub 50 000 000 ED) Odblokowuje dodatkowy slot umiejętności transcendencji.
Zakazane Tajne Pismo (I) Możliwość zakupu w Item Shopie (335 Monet El) Odblokowuje pierwszą umiejętność transcendencji (poziom 80).
Zakazane Tajne Pismo (II) Możliwość zakupu w Item Shopie (375 Monet El) Odblokowuje drugą umiejętność transcendencji (poziom 90).


Wskazówki

 • For the quest Sealed Power 3/5, 9-6 is recommended due to the dungeon having 4 minibosses.
 • The Transcendence buff will only be consumed by any manually activated skills in those slots. If a skill in the slot is chained into from another skill, such as many of Ara's arts or Lu/Ciel's chain skills, the skill will still get the 20% Damage Increase buff, without consuming the buff itself, allowing you to make use of the buff multiple times before it expires or you consume it normally.
  • Skills that chain into themselves or have manual trigger conditions, such as Dual Buster or G-18C Freezing Grenade will only benefit from the Transcendence buff if they were initially cast while the buff was active, and they will retain that buff for however long you hold on to the extra casts. Likewise, the extra casts will entirely ignore the buff if it were to trigger after you already casted the initial skill.


Ciekawostki

 • For Lu/Ciel, each class will display their own icon based on their respective 2nd job.
 • During Awakening Mode after unlocking Transcendence, some characters will have visual changes.
  • Add's electric visual and Nasod Armor will be colored gold.


Postacie
ElswordMiecznik


Rycerz Zaklinacz


Rycerz Cornwell


Arcyrycerz


Rycerz Runiczny


Zaklinacz Mieczy


Arcyrycerz
(Transcendencja)


Rycerz Runiczny
(Transcendencja)


Zaklinacz Mieczy
(Transcendencja)


Królewski Rycerz


Mistrz Run


Nieśmiertelny
AishaArcy Czarodziejka


Czarodziejka Okultyzmu


Mag Bojowy


Władczyni Żywiołów


Księżniczka Dusz


Czarodziejka Czasoprzestrzeni


Władczyni Żywiołów
(Transcendencja)


Księżniczka Dusz
(Transcendencja)


Czarodziejka Czasoprzestrzeni
(Transcendencja)


Mędrzec Eteru


Czarodziejka z Oz


Metamorfa
RenaStrzelec Bojowy


Strzelec Myśliwski


Strzelec Erendil


Pędziwiatr


Mistrzyni Strzelców


Nocny Tropiciel


Pędziwiatr
(Transcendencja)


Mistrzyni Strzelców
(Transcendencja)


Nocny Tropiciel
(Transcendencja)


Anemos


Jutrzenka


Wieczorny Mrok
RavenMiecz Śmierci


Kosiarz


Wybraniec Przeznaczenia


Mistrz Miecza


Ognista Pięść


Weteran Ognia


Mistrz Miecza
(Transcendencja)


Ognista Pięść
(Transcendencja)


Weteran Ognia
(Transcendencja)


Wściekłe Ostrze


Gniewne Serce


Imperator Nova
EveNazo-Mścicielka


Nazo-Nadzieja


Nazo-Elektra


Nazo-Wendeta


Nazo-Cesarzowa


Nazo-Serafin


Nazo-Wendeta
(Transcendencja)


Nazo-Cesarzowa
(Transcendencja)


Nazo-Serafin
(Transcendencja)


Nazo-Ultima


Nazo-Essentia


Nazo-Sariel
ChungStrażnik Furii

Shooting Guardian/pl
Strażnik Artylerii


Kanonier


Żelazny Paladyn


Wysłannik Śmierci


Bombardier


Żelazny Paladyn
(Transcendencja)


Wysłannik Śmierci
(Transcendencja)


Bombardier
(Transcendencja)


Krzyżowiec Komety


Fantom Śmierci


Centurion
AraMała Hsien


Mała Lilith


Mały Fantom


Sakra Devanam


Yama Raja


Asura


Sakra Devanam
(Transcendencja)


Yama Raja
(Transcendencja)


Asura
(Transcendencja)


Apsara


Devi


Śakti
ElesisMistrz Szermierki


Rycerz Piroman


Mroczny Rycerz


Wielki Mistrz


Płomienne Serce


Czerwony Mściciel


Wielki Mistrz
(Transcendencja)


Płomienne Serce
(Transcendencja)


Czerwony Mściciel
(Transcendencja)


Miecz Imperium


Władczyni Płomieni


Krwawa Królowa
AddMentalista


Władca Dronów


Inżynier Czasu


Psychopata


Geniusz


Diaboliczny Esper


Psychopata
(Transcendencja)


Geniusz
(Transcendencja)


Diaboliczny Esper
(Transcendencja)


Pustoszyciel


Dominator


Paradoks
Lu/CielChiliarach


Królewski Strażnik


Diabla


Anioł Śmierci


Noblesse


DemonioAnioł Śmierci
(Transcendencja)Noblesse
(Transcendencja)Demonio
(Transcendencja)KatastrofaNiewinnośćDiangelion
RoseCiężki Kaliber


Sangwina


Walkiria


Stalowe Serce


Awangarda


Krwawa Róża


Freya


Optimus


Awangarda
(Transcendencja)


Krwawa Róża
(Transcendencja)


Freya
(Transcendencja)


Optimus
(Transcendencja)


Łamacz Burzy


Czarna Wdowa


Minerwa


Prime Operator
AinExactor


Aptare


Viator

File:ArTNEW.png
Prodigium


Vigere


Apostata


Prodigium
(Transcendencja)


Vigere
(Transcendencja)


Apostata
(Transcendencja)


Arbiter


Florere


Regnator
Laby Laby


Iskierka
Iskierka

Migotka
Migotka

Nishka
Nishka

Piąstka
Piąstka

Aureolka
Aureolka

Marzycielka
Marzycielka

Piąstka (Transcendencja)
Piąstka
(Transcendencja)

Aureolka (Transcendencja)
Aureolka
(Transcendencja)

Marzycielka ( Transcendencja)
Marzycielka
(Transcendencja)

Mistrzyni Eonów
Mistrzyni Eonów

Promienista Dusza
Promienista Dusza

Labirynt Nishy
Labirynt Nishy