Demonio/vi

From Elwiki
Jump to navigation Jump to search
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • italiano • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
DemTiny.png Demonio
DmoPortrait.png
Name Ciel
Class DemTiny.png Demonio
Weapon Dual Gun Blades, Sniper Rifle
Age 27
Class Tree Icon - LuCiel.png > DiaNEW.png > DemNEW.png > DiaTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png 3 May 2016
Japanese Flag.png 7 September 2016
Chinese Flag.png 7 September 2016
Flag-us.png 7 September 2016
Bresil Flag.png 7 September 2016
Statistics
Demonio
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Kuh...cái giao ước này..! Càng ngày càng đòi hỏi quá đáng!


DiaNEW.pngDemNEW.png Diabla/Demonio

Đặc Điểm

Demonio tiếp tục phát triển sức mạnh của các chuỗi combo và kỹ năng liên hoàn. Demonio cho phép Ciel nắm giữ sức mạnh của quỷ, tăng cường cả sự linh động lẫn sức mạnh hủy diệt. Anh đồng thời vẫn có thể sử dụng khẩu súng nhắm để tỉa đổi thủ từ xa. Nhờ việc Ciel củng cố giao ước với Lu, anh chuyển hóa hoàn toàn thành một quỷ dữ sử dụng hai thanh đao dài.

Background

Kể từ ngày đó, sức mạnh của Lu theo thời gian bùng nổ mãnh liệt. Và sức mạnh này lại tác động nhiều hơn tới giao ước giữa cô và Ciel. Trong vài ngày đầu, Ciel cảm thấy nhờ nó mà sức chiến đấu của anh được gia tăng. Tuy nhiên, càng ngày lại càng khó kiểm soát. Vì những hạn chế của cái cơ thể, vốn giờ là nửa-Ciel và nửa-quỷ, anh bắt đầu bị biến đổi còn nhiều hơn Lu. Giờ thì Ciel có sừng, tóc thì mọc dài và bạc trắng.
Trong khi sức mạnh thể chất được gia tăng, nhưng Ciel đồng thời cũng mất đi cảm giác con người. Ciel vốn là người phải kiềm hãm Lu, tránh việc cô mất kiểm soát mỗi lần sức mạnh ma thuật bộc phát. Thế mà giờ chính bản thân anh lại không thể khống chế được dòng chảy ma quỷ cuộn trào trong mình.

Thăng Cấp Lần Hai

Ở cấp 35, Diabla/Ciel có thể thăng cấp thành Diabla/Demonio. Nhận nhiệm vụ thăng cấp ở Ariel.
Cũng có thể thăng cấp Diabla/Demonio bằng vật phẩm Demonio's Authority HQ Shop Item 277107.png

Diabla/Demonio

 1. Hoàn thành Transporting Tunnel B4-1.
 2. Hạ gục King Nasod 8 lần ở 4-6.
 3. Hoàn thành Shrine of Dedication Entrance 6 lần.
 4. Nói chuyện với NPCFeita.
 5. Hạ gục Amethyst 5 lần ở 5-3.

Bạn có thể Transcend ở cấp 70. (Hiện chỉ có ở server Hàn Quốc)


Cây Kỹ Năng

Skills Passives Locked
Blank.png DemActive17.png DemActive8.png DemPassive3.png Blank.png Level 35
Blank.png DemActive9.png Blank.png Blank.png LockCover.png DemActive24.png
Level 45
DemActive23.png Blank.png Execution.PNG Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png DemActive14.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png DemPassive4.png LockCover.png DemPassive5.png
Level 60
Blank.png LockCover.png DemActive25.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65


Các Combo Mới

CPC.png : Applicable only when Lu/Ciel has 1 Combination Points, and will be activated when a enemy is Bounded. To bound enemies, press CCPV.png when prompted after launching a enemy.
Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
Lu Ciel
DemComboTemp.jpg CPC.png Endless Combination

Sau khi hất tung kẻ thù lúc kết thúc Combination Assault, đổi người và tiếp tục truy sát những kẻ đang bị hất tung, kéo chúng lại và tiếp tục hất văng chúng ra, trước khi giao việc kết thúc lại cho người cũ. Đòn đánh kết thúc sẽ hất văng kẻ địch, cho phép kéo dài tiếp chuỗi combo với CCPV.png.

(After Combination Assault combo)
CPZ.png 475% Phy. Attack
Z.png 559% Phy. Attack
Z.png 650% Phy. Attack
CPX.png 867% Phy. Attack

(After Combination Assault combo)
CPZ.png 475% Phy. Attack
Z.png 510% Phy. Attack
Z.png 299% Phy. Attack x3
CPX.png ?% Phy. Attack


Kỹ Năng

Hyper Active

DemActive25.png Diabolic Disaster
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.


Special Active

DemActive8.png Desperado
DemActive9.png Sinister Mind
DemActive24.png Transcendence
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
Execution.PNG Execution
DemActive14.png Garden of Haures


Active

DemActive17.png Rapid Impact
DemActive23.png Punisher

Passive

DemPassive3.png Invasion of Demonic Energy
DemPassive4.png Manic Demon Form - Thirst
DemPassive5.png Manic Demon Form - Destruction
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.

Madness Skills

DemActive11.png Shadow Fury
DemActive12.png Shrewd Cutter
BrutalRush.png Brutal Rush
DemActive13.png Silent Rage
GenocideCross.png Genocide Cross


DiaTransNEW.pngDemTransNEW.png Transcendence

Everyone is absolutely weak!

Upon reaching Lv70, you will be able to Transcend. To receive the Transcendence quest, click on the job change notification located below the map select.
Transcendence can also be obtained by using the Cash Shop item: Book of Transcendence: God's Will TransBook.png.

 1. Clear 3 dungeons within level range (excluding Ruben/Henir/Add's Energy Fusion Theory/Ereda/Sinister Intent/Gate of Darkness/Event Dungeon/Guild Expedition/Twisted Time and Space - Fahrmann's Peak).
 2. Collect 3 Symbols of Resolve from any Sander/Lanox/Elysion dungeon.
 3. Collect 3 Symbols of Determination from any Sander/Lanox/Elysion dungeon.
 4. Collect 1 Symbol of Purpose from any Secret Dungeon.
 5. Clear 5 Secret Dungeons.

You can advance into 3rd Job at Level 99.

Transcendent Skills

Special Active

DemTrans1.png Abyss Sniper
DemTrans3.png Demonic Rush
DemTrans6.png Abyss Extinction

Active

DemTrans2.png Rapid Fury

Passive

DemTrans4.png Awakened Will: Demonio
TransShared.png Awakened One
Lock.gifTranscendant Skill Book I.png Forbidden Secret Manual (I) is needed to unlock this skill, available through the Sealed Power Skill Quest or Item Mall.
DemTrans5.png True Demon
Lock.gifForbidden Tome of Secrets II.png Forbidden Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Power of Transcendence Skill Quest or Item Mall.


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Demonio là từ tiếng Tây Ban Nha chỉ"Quỷ".
 • Biểu cảm khuôn mặt của anh thay đổi và mắt cũng chuyển sang màu xanh đen khi thăng cấp thành Demonio. Tròng trắng mắt trái lại chuyển đen hoàn toàn, giống của Diabolic Esper, mặc dù chỉ có thể nhận ra nếu thay đổi kiểu tóc hoặc trong ảnh nền Transcendence (trong trang phục gốc mái tóc dài của anh che mất con mắt đó).
  • Trang bị custom eyes loại bỏ cái tròng mắt bị đen đó.
 • Đây là phân hướng duy nhất của Lu/Ciel mà skill cut-in không có cả hai người. Altar of Evil chỉ có hình Diabla', trong khi Transcendence chỉ thể hiện Demonio'.
  • Tuy nhiên nếu sử dụng các kỹ năng kết hợp cơ bản thì hình cut-in cơ bản cũng sẽ xuất hiện.
 • Giống như Diabla, Demonio chỉ tập trung vào Ciel. Vì lý do này, Lu không có tư thế mới khi thăng cấp lần hai, giữ nguyên tư thế cũ của Diabla.
 • Awakening khi có Transcendence ở trạng thái Madness sẽ có cut-in Madness riêng dù hoạt ảnh thì tương tự. Ảnh nền cũng không thay đổi.
 • Trong biểu tượng nhỏ trên bảng Guild của Demonio, ký tự viết tắt mà "M" thay vì "D". Điều này nhằm tránh nhầm lẫn với Dreadlord.
 • Thiết kế của Demonio có mô tuýp người làm vườn, có nhiều kỹ năng liên quan đến cây cỏ bao gồm các hạt giống hay triệu hồi cây, cũng như hào quan bông hoa trong tư thế nghỉ.


Các Tên Khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 데모니오 Demonio
Japanese Flag.png Japan デモニオ Demonio
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 冷焰邪魔 Cold Flame Demon
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 幽幻恶魔 Dim Phantom Devil
Bresil Flag.png Brazil Profano ProfaneCharacters
     Icon - Elsword.png Elsword (Knight)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth