Lord Knight

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎ • 中文(台灣)‎
LKTiny.png Lord Knight
Lord Knight.png
Name Elsword
Class LKTiny.png Lord Knight
Weapon Trọng kiếm
Age 16
Class Tree Icon - Elsword.png > SKNEW.png > LKNEW.png > LKTransNEW.png
Release Date Korean Flag.png ???
German Flag.png 4 May 2011
Flag-us.png July 6th, 2011
Chinese Flag.png 4 January 2012
Bresil Flag.png 31 July 2013
Statistics
Lord Knight
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Ta hi vọng là ngươi đã sẵn sàng!


Lord Knight

Điểm mạnh

Combo, kĩ năng và cách đánh được nâng lên một tầm cao mới khi Elsword nâng cấp lên thành Lord Knight. Nhờ combo được kéo dài thêm mà các đòn đánh cận chiến của cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Giữ đối thủ trên mặt đất hay hất chúng lên trời với các combo mạnh mẽ - tất cả tùy thuộc vào bạn. Lớp nhân vật đánh cận chiến này có tốc độ đánh tối đa so với các nhân vật khác và những cú chém nhanh có thể hạ gục đối thủ trong chớp mắt biến Lord Knight trở thành một kiếm sĩ cực kì nguy hiểm.

Bối cảnh

Ngay khi vừa đặt chân tới Velder, Elsword bắt đầu tập luyên kiếm pháp một lần nữa. Dưới sự kiểm tra kĩ càng của Vanessa, Elsword đã dần mạnh lên theo từng ngày. Không bao lâu sau, các Knight ở thành Velder bắt đầu kính nể cậu và đã mệnh danh cậu là Lord Knight.

Thăng cấp nhân vật lần hai

Khi đạt cấp độ 35, Sword Knight có thể thăng cấp thành Lord Knight. Nhận nhiệm vụ thăng cấp nhân vật lần hai ở Ariel, NPC sự kiện ở mỗi thành .
Cũng Có thể thăng cấp lên Lord Knight ngay lập tức bằng cách sử dụng : Lord Knight CertificateLc.png.

Lord Knight

  1. Nói chuyện với AdelAltera.
  2. Thu thập 5 Memory Alloy từ bất kì quái vật Nasod nào ở khu vực Altera.
  3. Tiêu diệt:
  4. Đến Feita.
  5. Thu thập 20 Arc Glitter's Insignia từ bất kì con Glitter nào ở khu vực Feita.
    • Ở server EU và KR nói rằng đây là nhiệm vụ chỉ có Glitter Defender, Glitter Archer, Glitter Spearman và Glitter Necromancer mới rơi ra vật phẩm. Điều này là không đúng bởi vì Glitter Pounder cũng có thể rơi ra vật phẩm.

Bạn có thể đạt Transcendence form ở Lv 70.

Cây kĩ năng

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png ElSkill3i.png Blank.png STPassive2.png Level 35
ElSkill7i.png Blank.png LockCover.png Impact Smash.png
Blank.png Level 45
Intense Strike1.png Blank.png Counter Patience.png Blank.png Level 50
ElSkill9i.png Blank.png SI Sandstorm.png Wind Slicer1.png Level 55
ElSkill14i.png Blank.png LockCover.png SI PAINREDUCE.png
Blank.png Level 60
Blank.png LockCover.png GaintSlash.png
Blank.png Blank.png Level 65
Combo mới

Image Description Damage
Lk1.png Combo đâm xuyên nâng cấp

Combo mới này cho phép Elsword không đánh ngã đối thủ và bất đầu combo mới từ đầu. Một combo đơn giản mà hiệu quả, nhất là khi không thể chạy.

Z.png 100% Sát thương vật lý
Z.png 120% Sát thương vật lý
Z.png 120% Sát thương vật lý
RZ.png 150% Sát thương vật lý

Lk2.png Combo vung kiếm nâng cấp

Sau khi Elsword thực hiện combo XXX, cậu có thể thực hiện một đòn vung kiếm mạnh và đẩy đổi thủ về sau (thêm 1 điểm vào bộ đếm hất thay vì bộ đếm đánh ngã).

  • Trong bản cập nhật 26/06/2014 ở Hàn Quốc, bắt đầu từ đòn X thứ ba đến đòn X cuối cùng, Elsword sẽ ở trong trạng thái super armor.X.png 160% Sát thương vật lý
X.png 210% Sát thương vật lý
X.png 150% Sát thương vật lý
X.png 300% Sát thương vật lý


Kĩ năng

Hyper Active

GaintSlash.png Gigantic Slash
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Special Active

ElSkill3.png Armageddon Blade
ShoulderTackle.png Shoulder Tackle
SI Sandstorm.png Sandstorm
ElSkill9i.png Windmill
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
VerticalSlicer.png Vertical Slash
ElSkill7i.png Sonic Blade

Active

ElSkill3i.png Rolling Smash
ElSkill4.png Counter Attack

Passive

Wind Slicer1.png Wind Slicer
ElSkill14i.png Warrior Physique
Counter Patience.png Counter Patience
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Videos


Hình ảnh

Artwork

Miscellaneous


Thông tin bên lề

  • Được tiết lộ trong volume 4 và Chung: Explosive Dimensions Chapter 1 của ElType cũng nhu trong hình ảnh thiết kế của Lord Knight, Elsword sau khi thăng cấp thành Lord Knight dần thay đổi tính cách từ một cậu bé nóng tính trở thành một nhân vật nghiêm túc.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 로드 나이트 Lord Knight
Japanese Flag.png Japan ロードナイト Lord Knight
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 領主騎士 Lord Knight
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 骑士领主 Lord of Knight
German Flag.png Germany Hoheritter High Knight
Spanish Flag.png Spain Gran caballero Great Knight
French Flag.png France Haut-chevalier High Knight
Italian Flag.png Italy Cavaliere Esperto Expert Knight
Polish Flag.png Poland Arcyrycerz Arc-Knight
English Flag.png United Kingdom High Knight
Thailand Flag.png Thailand อัศวินระดับสูง Lord Knight
Bresil Flag.png Brazil Lorde Lord


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Dunno.png
???