Kỵ Sĩ Bao Kiếm

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎ • 中文(台灣)‎
TKTiny.png Kỵ Sĩ Bao Kiếm
SheathKnight R.png
Name Elsword
Class TKTiny.png Kỵ Sĩ Bao Kiếm
Weapon Đại Kiếm, Conwells
Age 15
Race Con Người
Height 158 cm (5 ft 2 in)
Weight 55 kg (121 lb)
Class Tree Icon - Elsword.png > StKNEW.png > ISNEW.png > ISTransNEW.png > Icon - Immortal.png
Release Date Korean Flag.png 8 December 2011
Flag-us.png 18 December 2012
Europeanunion.png 18 December 2012
Chinese Flag.png 26 December 2012
Bresil Flag.png 8 January 2014
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Chặt rồi chém!


StKNEW.png Kỵ Sĩ Bao Kiếm

[Một kiếm sĩ với khả năng điều khiển song kiếm]
Dùng thêm một thanh kiếm có tên Conwell để trở thành bậc thầy của kiếm pháp và các đòn tấn công chớp nhoáng.

Sword Shield.png[Sword Shield]
Use this before engaging on an enemy. Swords will circle around you and damage any nearby enemies that it hits.
SwordFallR.png[Sword Fall]
Use it to attack a powerful enemy, or when there are many enemies clumped together. You can also attack enemies upstairs. Use it against boss monsters!
CresCut.png[Crescent Cut]
Use this to deliver multiple blows to your enemy. This skill allows movement while your enemy is hit, making it possible to perform an additional combo.
FinalStrike.png[Final Strike]
Use this to pull in scattered enemies using a black hole. Only visible enemies will be affected.


Bối cảnh

Là một chiến binh kì cựu tại nhiều trận chiến ở tuổi đời còn rất trẻ, Elsword vẫn cảm thấy bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, và cậu muốn tạo ra một kiếm pháp của riêng mình. Trong khi làm nhiệm vụ, cậu phát hiện ra một kho báu cổ bí ẩn, đó là một bao kiếm có tên Conwell.

Bao kiếm này được kẻ tạo ra nó cường hóa cho thứ năng lực triệu hồi thanh đại kiếm thứ hai theo ý muốn. Với sức mạnh này Elsword có thể điều khiền 2 thanh kiếm khổng lồ cùng lúc và trở thành chiến binh vô song. Elsword đã lập ra một hiệp ước với bao kiếm bí ẩn và nhanh chóng bắt tay vào việc phát triển phong cách chiến đấu sử dụng kĩ thuật điều khiển song kiếm của riêng mình.

Elsword du hành khắp vùng đất Elrios với bạn bè của mình để truy tìm El, đi đến đâu anh cũng trở nên nổi tiếng. Người dân nơi đây bắt đầu bàn tán về một đại kiếm sĩ du hành với bao kiếm Conwell ma thuật - Kỵ Sĩ Bao Kiếm.

Thăng tiến Class lần đầu

Elsword can decide between advancing as a Sword Knight, Magic Knight or Sheath Knight.
Sheath Knight can also be obtained by using the Item Mall item: Sheath Knight's Medal Shkchanger.png.

Sheath Knight

 1. Talk to Hoffman in Elder.
 2. Clear Underground Waterway within 10 minutes.
 3. Clear Suburbs of Wally's Castle.
 4. Collect 1 drop from Wally No. 8 from Wally's Castle.

Upon reaching Lv. 35, a Sheath Knight can job advance to an Infinity Sword.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png Sword Shield.png SwordFallR.png CruelSlayer.png Blank.png Level 15
Blank.png CresCut.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png HarshChaserR.png Blank.png Blank.png LockCover.png MirageSting2.png
Level 30
Blank.png FinalStrike.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png ISPassiveNew.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
Sheathmove2.png Constant Slashing

After doing X.pngX.png, summons out the Conwell and repeatedly slash forward in Super Armor status, ending it with a final slash which pushes the enemy with hitstun. When you press Z.png while slashing forward, you will instead end the combo with an upward slice, launching the enemy into the air. Slices done by the Conwell can also hit behind Elsword as well.

 • Knight's X.pngX.pngZ.png and X.pngX.pngX.png can no longer be performed.

DeX.png 287% Phy. Damage
DeX.png 149% Phy. Damage x2
DeConX.png 106% Phy. Damage x2~8
(PvP Damage Modifier = 0.66)
EITHER
DeX.png 115% Phy. Damage + 169% Phy. Damage
OR
ViZ.png 126% Phy. Damage + 143% Phy. Damage

Sheathmove3.png Dash Pull

After doing DR.pngZ.png, summons out the Conwell to stab and pull enemies towards you, leaving them vulnerable for a combo.

 • Knight's DR.pngZ.pngZ.pngZ.png can no longer be performed.

DR.png
ViZ.png 173% Phy. Damage
DeZ.png 59% Phy. Damage
+ 52% Phy. Damage x2

ShKCombo4.png Sword Rain

After doing DRU.pngZ.pngZ.png, on the third slash, summons 3 Conwells downward.

 • The final slash is still Vitality but the Conwell projectiles are Destruction.

DRU.png
ViZ.png 172% Phy. Damage
ViZ.png 206% Phy. Damage
ViDeZ.png 75% Phy. Damage
+ 115% Phy. Damage x3 (8 MP)

Updates

Date Changes
KR NA
07/23/2015 12/16/15
01/28/2016 -
 • Fixed issue where the Conwell swords from DRU.pngViZ.pngViZ.pngViZ.png's final ViZ.png input disappeared too fast.


Kỹ năng

Special Active

SwordFallR.png Sword Fall
CresCut.png Crescent Cut
HarshChaserR.png Harsh Chaser
FinalStrike.png Final Strike


Active

Sword Shield.png Sword Shield
MirageSting2.png Mirage Sting
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.

Passive

CruelSlayer.png Cruel Slayer
ISPassiveNew.png Sudden Strike


Videos


Thư viện ảnh

Full Gallery: Elsword/Gallery

Tác phẩm

Khác


Lề

 • Khi nhìn vào biểu tượng nhỏ của Kỵ Sĩ Bao Kiếm trong danh sách bạn bè bang hội, ký hiệu viết tắt của cậu là T thay vì S để tránh nhầm lẫn với Kiếm Kỵ Sĩ.
 • Khi vung Conwell thì phần viền màu của nó giữ nguyên màu xanh chứ không đổi trong khi Thức tỉnh,
 • Khác với Kiếm Kỵ SĩMa Pháp Kỵ Sĩ, vũ khí của Kỵ Sĩ Bao Kiếm không biến hình khi Thức tỉnh.
 • Sau khi thăng tiến lên thành Kỵ Sĩ Bao Kiếm, đòn đánh thứ ba Z.png trong chuỗi DRU.pngZ.pngZ.pngZ.png mất đi viền.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 시스 나이트 Kỵ Sĩ Bao Kiếm
Japanese Flag.png Japan シースナイト Kỵ Sĩ Bao Kiếm
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 劍鞘騎士 Kiếm Sao Kỵ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 剑鞘骑士 Kiếm Sao Kỵ Sĩ
German Flag.png Germany Cornwellritter Kỵ Sĩ Cornwell
Spanish Flag.png Spain Caballero protector Kỵ Sĩ Hộ Vệ
French Flag.png France Chevalier de Cornwell Kỵ Sĩ Cornwell
Italian Flag.png Italy Cavaliere di Cornwell Kỵ Sĩ Cornwell
Polish Flag.png Poland Rycerz Cornwell Kỵ Sĩ Cornwell
English Flag.png United Kingdom Cornwell Knight
Bresil Flag.png Brazil Cavaleiro Artífice Kỵ Sĩ Sáng Chế


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Kỹ Sĩ)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth