Kỵ Sĩ Bao Kiếm

From Elwiki
Mini Icon - Sheath Knight.png Kỵ Sĩ Bao Kiếm
Portrait - Sheath Knight.png
Full Name
Elsword
Class
Mini Icon - Sheath Knight.png Kỵ Sĩ Bao Kiếm
Weapon
Đại Kiếm, Conwells
Age
15
Race
Con Người
Height
158 cm (5 ft 2 in)
Weight
55 kg (121 lb)
Class Tree
Icon - Elsword.png > Icon - Sheath Knight.png > Icon - Infinity Sword.png > Icon - Infinity Sword (Trans).png > Icon - Immortal.png
Release Date
Korean Flag.png 8 December 2011
American Flag.png 18 December 2012
European Union Flag.png 18 December 2012
Chinese Flag.png 26 December 2012
Brazil Flag.png 8 January 2014
Statistics
Speed
Average
UI - Physical Class.png
Range
Short
Difficulty
Easy
Physical
Chặt rồi chém!


Icon - Sheath Knight.png Kỵ Sĩ Bao Kiếm

[Một kiếm sĩ với khả năng điều khiển song kiếm]


Dùng thêm một thanh kiếm có tên Conwell để trở thành bậc thầy của kiếm pháp và các đòn tấn công chớp nhoáng.

[Sword Shield]
Use this before engaging on an enemy. Swords will circle around you and damage any nearby enemies that it hits.
Sword Shield.png
[Sword Fall]
Use it to attack a powerful enemy, or when there are many enemies clumped together. You can also attack enemies upstairs. Use it against boss monsters!
SwordFallR.png
[Crescent Cut]
Use this to deliver multiple blows to your enemy. This skill allows movement while your enemy is hit, making it possible to perform an additional combo.
CresCut.png
[Final Strike]
Use this to pull in scattered enemies using a black hole. Only visible enemies will be affected.
FinalStrike.pngBối cảnh

Là một chiến binh kì cựu tại nhiều trận chiến ở tuổi đời còn rất trẻ, Elsword vẫn cảm thấy bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, và cậu muốn tạo ra một kiếm pháp của riêng mình. Trong khi làm nhiệm vụ, cậu phát hiện ra một kho báu cổ bí ẩn, đó là một bao kiếm có tên Conwell.

Bao kiếm này được kẻ tạo ra nó cường hóa cho thứ năng lực triệu hồi thanh đại kiếm thứ hai theo ý muốn. Với sức mạnh này Elsword có thể điều khiền 2 thanh kiếm khổng lồ cùng lúc và trở thành chiến binh vô song. Elsword đã lập ra một hiệp ước với bao kiếm bí ẩn và nhanh chóng bắt tay vào việc phát triển phong cách chiến đấu sử dụng kĩ thuật điều khiển song kiếm của riêng mình.

Elsword du hành khắp vùng đất Elrios với bạn bè của mình để truy tìm El, đi đến đâu anh cũng trở nên nổi tiếng. Người dân nơi đây bắt đầu bàn tán về một đại kiếm sĩ du hành với bao kiếm Conwell ma thuật - Kỵ Sĩ Bao Kiếm.

Thăng tiến Class lần đầu


Skill Tree

Skills Passives
Blank.png
Sword Shield.png
SwordFallR.png
CruelSlayer.png
Blank.png Level 15
Blank.png
CresCut.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
HarshChaserR.png
Blank.png

LockCover.pngMirageSting2.png

Blank.png Blank.png Level 30
Blank.png
FinalStrike.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png
ISPassiveNew.png
Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Commands

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting commands receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Image Description Damage
Combo - Sheath Knight 2.png Constant Slashing

After doing X.pngX.png, summons out the Conwell and repeatedly slash forward in Super Armor status, ending it with a final slash which pushes the enemy with hitstun. When you press Z.png while slashing forward, you will instead end the combo with an upward slice, launching the enemy into the air. Slices done by the Conwell can also hit behind Elsword as well.

 • Elsword's X.pngX.pngZ.png and X.pngX.pngX.png can no longer be performed.

DeX.png 287% Phy. Damage
DeX.png 149% Phy. Damage x2
DeConX.png 106% Phy. Damage x2~8
(PvP Damage Modifier = 0.66)
EITHER
DeX.png 115% Phy. Damage + 169% Phy. Damage
OR
ViZ.png 126% Phy. Damage + 143% Phy. Damage

Combo - Sheath Knight 3.png Dash Pull

After doing DR.pngZ.png, summons out the Conwell to stab and pull enemies towards you, leaving them vulnerable for a combo.

 • Elsword's DR.pngZ.pngZ.pngZ.png can no longer be performed.

DR.png
ViZ.png 173% Phy. Damage
DeZ.png 59% Phy. Damage
+ 52% Phy. Damage x2

Combo - Sheath Knight 1.png Sword Rain

After doing DRU.pngZ.pngZ.png, on the third slash, summons 3 Conwells downward.

 • The final slash is still Vitality but the Conwell projectiles are Destruction.

DRU.png
ViZ.png 172% Phy. Damage
ViZ.png 206% Phy. Damage
ViDeZ.png 75% Phy. Damage
+ 115% Phy. Damage x3 (8 MP)

Updates

Date Changes
KR NA
07/23/2015 12/16/2015
 • Modified DRU.pngViZ.pngViZ.pngViZ.png:
01/28/2016 -
 • Fixed issue where the Conwell swords from DRU.pngViZ.pngViZ.pngViZ.png's final ViZ.png input disappeared too fast.


Kỹ năng

Active


Videos


Thư viện ảnh

Full Gallery: Elsword/Gallery

Tác phẩm

Khác


Lề

 • Khi nhìn vào biểu tượng nhỏ của Kỵ Sĩ Bao Kiếm trong danh sách bạn bè bang hội, ký hiệu viết tắt của cậu là T thay vì S để tránh nhầm lẫn với Kiếm Kỵ Sĩ.
 • Khi vung Conwell thì phần viền màu của nó giữ nguyên màu xanh chứ không đổi trong khi Thức tỉnh,
 • Khác với Kiếm Kỵ SĩMa Pháp Kỵ Sĩ, vũ khí của Kỵ Sĩ Bao Kiếm không biến hình khi Thức tỉnh.
 • Sau khi thăng tiến lên thành Kỵ Sĩ Bao Kiếm, đòn đánh thứ ba Z.png trong chuỗi DRU.pngZ.pngZ.pngZ.png mất đi viền.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 시스 나이트 Kỵ Sĩ Bao Kiếm
Japanese Flag.png Japan シースナイト Kỵ Sĩ Bao Kiếm
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 劍鞘騎士 Kiếm Sao Kỵ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 剑鞘骑士 Kiếm Sao Kỵ Sĩ
German Flag.png Germany Cornwellritter Kỵ Sĩ Cornwell
Spanish Flag.png Spain Caballero protector Kỵ Sĩ Hộ Vệ
French Flag.png France Chevalier de Cornwell Kỵ Sĩ Cornwell
Italian Flag.png Italy Cavaliere di Cornwell Kỵ Sĩ Cornwell
Polish Flag.png Poland Rycerz Cornwell Kỵ Sĩ Cornwell
English Flag.png United Kingdom Cornwell Knight
Brazil Flag.png Brazil Cavaleiro Artífice Kỵ Sĩ Sáng Chế


Characters
Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Dunno.png
Code: Antithese
Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???