Công Chúa Hư Không

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • magyar • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
VPTiny.png Void Princess
VPHQ3.png
Name Aisha Landar
Class VPTiny.png Void Princess
Weapon Gậy phép, Hắc Ma thuật, Angkor
Age 18
Race Con Người
Height 162 cm (5 ft 4 in)
Class Tree Icon - Aisha.png > DMNEW.png > VPNEW.png > VPTransNEW.png > Icon - Oz Sorcerer.png
Release Date Korean Flag.png 7 January 2010
German Flag.png 11 May 2011
Flag-us.png 13 July 2011
Chinese Flag.png 11 January 2012
Bresil Flag.png 7 August 2013
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hãy cảm thấu sự Tuyệt vọng!


VPNEW.png Công Chúa Hư Không

[Một pháp sư đã làm chủ được ma thuật đen]
Chuyển hóa sức mạnh của quỷ thần để gây sát thương khủng lên kẻ địch trên phạm vi rộng.

ShadowBody.png[Shadow Body]
Use this skill before attacking. Short duration of increased power will easily defeat any foe.
AishaS23.png[Hell Stone]
Use this skill to deliver a combo to a nearby enemy. Can be casted twice to deal more damage when memorized.
SI Phantombreathing.png[Phantom Breath]
Use this skill to nullify the nearby area. Enemies hit will become weak to dark attribute attacks.
AishaS31.png[Plasma Cutter]
Use this skill to finish an enemy. Multiple death rays casted will obliterate any foe.


Bối cảnh

Việc tập luyện Hắc ma pháp đã khiến cho Aisha bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy một con dơi quỷ có tên là Angkor đã xuất hiện và nói với Aisha rằng cô sẽ có được thêm nhiều sức mạnh hơn nữa nếu cô chấp nhận một giao kèo với hắn. Aisha vì muốn trở nên mạnh hơn nên đã chấp nhận giao kèo ấy và rồi cô chuyển mình thành Công Chúa Hư Không.

Thăng tiến Class lần 2

Upon reaching Lv. 35, Dark Magician can advance into Void Princess. To receive the 2nd job quest, click on the job change notification located below the map select.
Void Princess can also be obtained by using the Item Mall item: Void Princess Contract Vk.png.

Void Princess

 1. Speak with Adel in Altera.
 2. Collect 5 Memory Alloys from Nasod Monsters throughout the Altera region.

You can Transcend at Lv 70.

Skill Tree

Skills Passives Locked
Blank.png AishaS15.png AishaS31.png AishaS11.png Blank.png Level 35
Blank.png SI Phantombreathing.png Blank.png Blank.png LockCover.png AishaS4.png
Level 45
Blank.png ShadowBody.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png DarkBurst.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png Shadow of Death.png LockCover.png SI Limmanamanage.png
Level 60
Blank.png LockCover.png VP.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Blank.png VPTrans1.png Blank.png VPTrans4.png Blank.png Level 70 (Transcendence)
Blank.png VPRTSkill1.png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png VPTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png VPTrans5.png
Level 90
Blank.png VPTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Additional Combos

Gravity Ball Research.png : Gravity ball damage is calculated before Gravity Ball Investigation.
Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.1x multiplier during 2nd job.
Image Description Damage
VPCombo4.png Angkor Hammer

Adds the Angkor Hammer to all melee commands, extending their range. This change affects the following commands:

 • Z.pngZ.pngZ.png
 • Z.pngZ.pngRZ.pngZ.png
 • DR.pngZ.pngZ.png
 • DR.pngZ.pngX.png
 • U.pngZ.png
VPCombo1n.png Angkor Twirl

After doing Z.pngZ.png, smash down with the Angkor Hammer, followed by spinning around in the air to continuously hit the enemies which ends by launching them away. The smash has a long hit stun.

Z.png 161% Phy. Damage
Z.png 198% Phy. Damage
RZ.png 200% Phy. Damage
Z.png 73% Mag. Damage x5
+ 182% Mag. Damage

VPCombo2n.png Gravity Ball

DRU.pngX.png is reworked to fire a single gravity ball downwards that launches enemies instead of firing 2 fireballs. Gravity balls can be reflected/absorbed.

DRU.png
X.png 383% Mag. Damage

VPCombo3.png Evasive Plasma Ball

After doing DR.pngX.png, fire a dark plasma ball. The plasma ball slowly moves forward before coming to a halt, inflicting hitstun for the first 5 hits.

DR.png
X.png 324% Mag. Damage
X.png 136% Mag. Damage x9 (5 MP)

Updates

Date Changes
KR NA
06/26/2014 -
 • Z.pngZ.pngRZ.pngZ.png: Increase damage of the RZ.png.
 • Z.pngZ.pngRZ.pngZ.png: Final Z.png lifts less so it can get full hits in.
 • Z.pngZ.pngRZ.pngZ.png: Changed the RZ.png to Physical Damage.
08/06/2015 01/13/2016
 • Added new DR.pngX.pngX.png combo.
01/28/2016 -
 • Fixed the RZ.png in Z.pngZ.pngRZ.pngZ.png not dealing any damage.
07/18/2019 08/14/2019
 • Added Super Armor to Z.pngZ.pngRZ.pngZ.png's final Z.png input.


Kĩ năng

Hyper Active

VP.png Abyss Angkor
Lock.gifHyperBook.png Ultimate Secret Manual is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill Quest or Item Mall.

Special Active

AishaS31.png Plasma Cutter
SI Phantombreathing.png Phantom Breath
AishaS4.png Hell Drop
Lock.gifLv45Book.png Camilla's Secret Manual (Advanced) is needed to unlock this skill, available through the Advanced Training Skill Quest or Item Mall.
DarkBurst.png Dark Burst


Active

AishaS15.png Petit Angkor
ShadowBody.png Shadow Body

Passive

AishaS11.png Shadow's Contract
Shadow of Death.png Deathly Shadow
SI Limmanamanage.png Energy Discharge
Lock.gifLv60Book.png Camilla's Secret Manual (Expert) is needed to unlock this skill, available through the Expert Training Skill Quest or Item Mall.


Thư viện ảnh

Full Gallery: Aisha/Gallery

Tác phẩm

Khác


Lề

 • Theo như tập 4 của truyện ElType và tranh vẽ concept của Công Chúa Hư Không thì nội dung bản giao kèo với Anger gồm có:
  1. Đưa 'Petit Angkor' vào thế giới của cô.
  2. Mặc trang phục do Angkor tạo ra.
   • Đồng thời còn cho biết thêm là không phải Aisha mặc trang phục đó vì cô thích mà là do bản hợp đồng.
 • Sau ngày 29/08/2013, server Hàn Quốc đã đổi hình ảnh lúc hoàn thành phụ bản từ skill cut-in sang ảnh minh họa của Công Chúa Hư Không. Họ còn nâng cấp ảnh minh họa của cô với phần ngực và bụng được chỉnh sửa nhẹ.
 • Angkor đã viết chú thích kĩ năng Endless Desire.
 • Cash Shop Cut-in của Công Chúa Hư Không mô tả tư thế của cô rất giống với Abyss Angkor.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 보이드 프린세스 Công Chúa Hư Không
Japanese Flag.png Japan ヴォイドプリンセス Công Chúa Hư Không
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 虛無公主 Hư Vô Công Chúa
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 虚无公主 Hư Vô Công Chúa
German Flag.png Germany Seelenprinzessin Công Chúa Linh Hồn
Spanish Flag.png Spain Princesa de las almas Công Chúa Linh Hồn
French Flag.png France Princesse des âmes Soul Princess
Italian Flag.png Italy Principessa delle Anime Công Chúa Linh Hồn
Polish Flag.png Poland Księżniczka Dusz Công Chúa Linh Hồn
English Flag.png United Kingdom Công Chúa Linh Hồn
Bresil Flag.png Brazil Princesa das Trevas Công Chúa Hắc Ám

Angkor

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 앙고르 Angkor
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 安古勒 An Cổ Lặc
German Flag.png Germany Dämonengott
Varrax
Quỷ Thần
Varrax
Spanish Flag.png Spain Dios demonio Quỷ Thần
French Flag.png France Dieu démoniaque
Varrax
Quỷ Thần
Varrax
Italian Flag.png Italy Dio dei demoni
Anger
Quỷ Thần
Angkor
Polish Flag.png Poland Bóg Demonów
Varaxx
Quỷ Thần
Varrax
English Flag.png United Kingdom Quỷ Thần
Bresil Flag.png Brazil Angor Angkor


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword (Kỹ Sĩ)

Arrowdown2.png
SKNEW.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
MKNEW.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
StKNEW.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
LKNEW.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
RSNEW.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
ISNEW.png
Infinity Sword
TrantestC.png
LKTransNEW.png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
RSTransNEW.png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
ISTransNEW.png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha (Magician)

Arrowdown2.png
HMNEW.png
High Magician
Arrowdown2.png
DMNEW.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
BaMNEW.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
EMNEW.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
VPNEW.png
Void Princess
Arrowdown2.png
DWNEW.png
Dimension Witch
TrantestC.png
EMTransNEW.png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
VPTransNEW.png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
DWTransNEW.png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena (Ranger)

Arrowdown2.png
CRNEW.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
SRNEW.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
TRNEW.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
WSNEW.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
GANEW.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
NWNEW.png
Night Watcher
TrantestC.png
WSTransNEW.png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
GATransNEW.png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
NWTransNEW.png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven (Taker)

Arrowdown2.png
STNEW.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
OTNEW.png
Over Taker
Arrowdown2.png
WTNEW.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
BMNEW.png
Blade Master
Arrowdown2.png
RFNEW.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
VCNEW.png
Veteran Commander
TrantestC.png
BMTransNEW.png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
RFTransNEW.png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
VCTransNEW.png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve (Nasod)

Arrowdown2.png
CENEW.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
CANEW.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
CLNEW.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
CNNEW.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
CMNEW.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
CBSNEW.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
CNTransNEW.png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
CEmTransNEW.png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
CBSTransNEW.png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung (Guardian)

Arrowdown2.png
FGNEW.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
ShGNEW.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
IPNEW.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
DCNEW.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
TTNEW.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
IPTransNEW.png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
DCTransNEW.png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara (Little Xia)

Arrowdown2.png
LHNEW.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
LDNEW.png
Little Devil
Arrowdown2.png
LSNEW.png
Little Specter
Arrowdown2.png
SDNEW.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
YRNEW.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
AANEW.png
Asura
TrantestC.png
SDTransNEW.png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
YRTransNEW.png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
ASTransNEW.png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis (Free Knight)

Arrowdown2.png
SbKNEW.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
PKNEW.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
DKNEW.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
GMNEW.png
Grand Master
Arrowdown2.png
BHNEW.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
CAvNEW.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
GrMTransNEW.png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
BHTransNEW.png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
CrATransNEW.png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add (Tracer)

Arrowdown2.png
PTNEW.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
ATNEW.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
TiTNEW.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
LPNEW.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
MMNEW.png
Mastermind
Arrowdown2.png
DENEW.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
LPTransNEW.png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
MMTransNEW.png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
DETransNEW.png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel.png Lu/Ciel (Demons)

Arrowdown2.png
ChiNEW.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
RGNEW.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
DiaNEW.png
Diabla
Arrowdown2.png
DLNEW.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
NBNEW.png
Noblesse
Arrowdown2.png
DemNEW.png
Demonio
TrantestC.png
ChATransNEW.png
DLTransNEW.png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
NBTransNEW.png
RGTransNEW.png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
DiaTransNEW.png
DemTransNEW.png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose (Gunner)

Arrowdown2.png
HBNEW.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
BlNEW.png
Bloodia
Arrowdown2.png
VKNEW.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
MHNEW.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
StTNEW.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
CrRNEW.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
FYNEW.png
Freyja
Arrowdown2.png
OptNEW.png
Optimus
TrantestC.png
StTTransNEW.png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
CrRTransNEW.png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
FYTransNEW.png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
OptTransNEW.png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain (God's Agent)

Arrowdown2.png
LENEW.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
LWNEW.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
ArTNEW.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
EENEW.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
APNEW.png
Apostasia
TrantestC.png
ArTTransNEW.png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
APTransNEW.png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby (Mysterious Child)

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth