Cốt truyện Ruben

From Elwiki
< Story‎ | Ruben
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎Ruben

Ruben, một ngôi làng nhỏ nằm ở khu vực phía Bắc của Lurensia, là một ngôi nhà tố cho cây El, nó đã mọc lên ở nơi đây như là một thành quả của đá Els. Cái cây đó hiện không còn sức mạnh nữa sau khi Banthus và băng đảng của hắn cướp mất Đá Els. Elsword và nhóm của anh ấy phải bắt được tên Banthus và mang cổ vật trở lại Ruben. Với công việc này, họ biết rằng nó sẽ là khởi đầu cho cuộc hành trình huyền thoại của họ...

Chương 1: Banthus,một trong những người đứng sau vụ cướp mảnh El

Chapter 1

Một ngày nọ, Banthus và một số tên trộn của hắn đã cướp lấy mảnh El từ ngôi làng Ruben và trốn thoát khỏi nơi đây. Elsword và nhóm Truy Tìm Đá El đã cố gắng đuổi theo chúng để mang đá El trở lại. Hagus, người đứng đầu làng Ruben đã nói rằng Banthus và một số tên trộm có lẽ đã chạy tới làng Elder. Họ không biết đây là nơi mà cuộc hành trình của họ bắt đầu.

StoryBước di chuyển đáng ngờ - Suspicious Movements
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description

Băng cướp Banthus đã xuất hiện trong một thị trấn yên bình của Ruben. Đầu tiên, hãy đi tìm Lown ở Làng Ruben

Quest Acceptance Dialogue
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: Ở đây, nhanh lên nào!
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Lowe! Có phải Banthus đã đi qua đây?
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: Hm? Tôi đã trông thấy Banthus, anh ta trông rất khả nghi nhưng tôi đã mất dấu hắn. Có chuyện gì xảy ra sao?
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc này! Banthus đã trốn thoát cùng với Mảnh El! Chúng ta cần phải theo dấu anh ta nhanh lên!
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: Cái gì?! Chuyện này thật nghiêm trọng... Chúng ta cần sự giúp đỡ từ tất cả mọi người ở Ruben để theo dấu hắn ta. Nhanh lên!
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: Tất cả là tại ngươi! *thở dài*Nếu không vì phí thời gian với thằng nhóc này, ta đã bắt được hắn..
Quest Completion Dialogue
None
Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 100 HQ Shop Item 077000.png Beginner's Potion x5 NOIMAGE.png N/A
EXP 500 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}
Story[Field] Thief Pursuit
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Enter Lake Noahs
 • Banthus Bandits Command (Tobu, Lake Noahs) 0/1

Many people have said to have seen Banthus in Lake Noahs! Let's go find the thieves!

Quest Acceptance Dialogue
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: Banthus have been going around causing trouble... But I didn't know he would go this far.
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: Oh, he must have been pretty well known despite his horrible appearance.
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: There has been sighting of unknown bandits near the Noah's Lake. I am thinking they might be Banthus's bandits. If you find them, we might learn something!
Quest Completion Dialogue
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Hey, Lowe! I found this. One of the bandits had it.
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: I found to be precise.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Why you little...
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: L-Little?! You're the one who's tiny!
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: Now, now. Both of you shut up before I throw you outside. What does it say?
 • Elsword & Aisha: ......
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: Instructions for Banthus.. They have been after the El Shard in Ruben Forest for a long time!
Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 1,500 HQ Shop Item 077000.png Beginner's Potion x5 NOIMAGE.png N/A
EXP 1,000 HQ Shop Set Foot Rare Lv1.png Red Giant Shoes x1 NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}
Story[Dungeon] Protect the El
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Tree of El
 • Find Banthus (Tree of El)
 • Defeat Banthus (Tree of El) 0/1

The notorious thief Banthus is heading to the Tree of El to steal the El. Let's pursue Banthus and protect the El!

Quest Acceptance Dialogue
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Hagus! Hagus! It's an emergency!
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: Elsword! What I did tell you about being rude to your elders?
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: Sigh..
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: That's not important right now! Banthus ran off with the El Shard in Ruben Forest
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: What? How could that happen..? That El Shard in the forest was like a symbol of Ruben! It is protected by the forest... Rumor has it that Banthus has an amulet to control the Holy Beast. What do we do...?
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: He didn't look smart enough to use a magic device.. Maybe he's not such a meat head, unlike someone.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: No matter, we have to track down Banthus! We are wasting time!
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: I'll alert the townsfolk to watch the entrance to the Forest. Elsword, you go and search the El Tree. They could be hiding in the forest. Take care of the two ladies for me.
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: Leave it to me!
Quest Completion Dialogue
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: As you said, Banthus was hiding inside the forest! But this Giant Phoru blocked my way and I lost him.
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: We have no choice, we have to quickly track down Banthus. Let's hurry.
Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 600 HQ Shop Item 109945.png Magic Stone x 1 NOIMAGE.png N/A
EXP 1,100 HQ Shop Set Hand Rare Lv1.png Red Giant Gloves x 1 NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}
Story[Dungeon] William the Prankster
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Forest Ruins, "Any Difficulty"
 • Find the leader of the Phoru Bandits (Forest Ruins, "Any Difficulty")
 • William's Letter (William Phoru, Forest Ruins, "Any Difficulty") 0/1

The thieves in Forest Ruins turned out to be Phorus from the forest. Let's go find these thieves!

Quest Acceptance Dialogue
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: You! Stop only eating the things you like! That's why you are short! Look at Rena... How.... uh.. You need to have good distribution of nutrition!
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: S-Shut up! You can get taller with just meat!
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: (Giving me a headache..)
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: Ah, there you are. Townsfolk found some bandits while searching the forest for Banthus. They were causing trouble in the fairy grounds that existed before the El's explosion. They might be related to Banthus, can you go stop them before they cause more trouble?
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: Ruins..huh? I wonder what kind of evil scheme awaits. Let's go everyone!
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: I-...my food wasn't finished...
Quest Completion Dialogue
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: Phorus? Those docile creatures are causing trouble in the ruins?
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: Calm? Didn't look it at all.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: This Phoru called William was leading other Phorus to steal like bandits. I've smacked some sense into them and got their promise to never it again.
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: Good work, they won't be able to cause any more trouble. But what are we going to do with Banthus..
Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 1,200 HQ Shop Item 109945.png Magic Stone x 1 Unknown Weapon2.png Intermediate Bronze Weapon x 1
EXP 1,900 HQ Shop Item 130086.png Armor Enhancement Stone Lv.1 x 1 NOIMAGE.png N/A
AP 0 HQ Shop COMMON AC UPBODY 92110 SORTED.png Adventure Bag x1 NOIMAGE.png N/A
}}
Story[Field] Thief Phoru
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Enter Lake Noahs
 • Stolen Relics (Thief Phoru, Lake Noahs) 0/5

You've learned that William, the leader of the Phorus, has commanded the others to cause all this trouble. Let's go to Lake Noahs per Anne’s Request and find the Stolen Relics.

Quest Acceptance Dialogue
 • Story Quest Icon - Ann.png Ann: William is still playing bandit in the ruins? Elven Ruins are a big part of our village's tourism. We have to protect it!
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: (She's feisty..)
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: (Shh! Quiet!)
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: Hmm... I guess the Phorus are still acting like bandits. We need your help to protect the ruins.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Alright, leave it to me!
Quest Completion Dialogue
 • Story Quest Icon - Ann.png Ann: Thank you! You have protected our village's treasure.
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: (Back to her normal face!)
Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 4,200 HQ Shop Item 130086.png Armor Enhancement Stone Lv.1 x1 NOIMAGE.png N/A
EXP 2,300 HQ Shop Set Lowbody Rare Lv1.png Red Giant Bottom Piece x1 NOIMAGE.png N/A
AP 0 HQ Shop Item 109971.png Ruben Forest's Spirits x2 NOIMAGE.png N/A
}}
Story[Dungeon] Sacred Animal
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • White Mist Swamp, "Any Difficulty"
 • Ancient Phoru (White Mist Swamp, "Any Difficulty") 0/1

The El Scouts have been chasing the Banthus Thieves and ended up in a foggy swamp near the Tree of El. Ancient Phoru and the Monkey King are furious about the stolen El. This is a major threat to all the residents! Let's listen to Ann and go to White Mist Swamp and make all of the robbers surrender!

Quest Acceptance Dialogue
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: We left as soon as we heard that Banthus was headed for Elder. Fastest way to get to Elder is to go through White Mist Swamp. We suddenly got attacked by a Phoru and lost him.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Tsk, couldn't catch after all?
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: Yeah.
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: ...Shut up! We tried our best!
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: Ha.. I'm sorry on their behalf, Lowe.
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: Anyways! We can't really treat the Ancient Phoru bad because it's a holy beast.
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: There's a myth that the Ancient Phoru that resides within the White Mist Swamp is actually created by the El Shard to protect itself from harm.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: With the power of El?
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: From the current situation... It looks like its going rogue because the El Shard went missing.
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: Holy Beast or not, if it keeps getting in our way we have no choice.
 • Story Quest Icon - Ann.png Ann: No! He's been protecting the forest for a very long time! The bad guys are the ones who stole the El, he's at fault!
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: As they say.. You have to do it without killing. Can I leave it to you?
Quest Completion Dialogue
 • Story Quest Icon - Ancient Phoru.png Ancient Phoru: Growl......
 • Story Quest Icon - Lowe.png Lowe: There was no way around it.. I guess this is enough.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Ann was right...humans are the ones to blame..
 • Story Quest Icon - Ann.png Ann: Thank you for your understanding. I hope you find the El too!
Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 1,800 HQ Shop Item 109945.png Magic Stone x 1 NOIMAGE.png N/A
EXP 2,500 HQ Shop Set Upbody Rare Lv1.png Red Giant Top Piece x 1 NOIMAGE.png N/A
AP 0 HQ Shop Item 109971.png Ruben Forest's Spirits x 2 NOIMAGE.png N/A
}}
Story[Field] Clues for Pursuit
{{
Quest Acceptance Prerequisites Objectives Description
 • Enter Lake Noahs
 • Banthus Bandits Escape Plan (Bor, Lake Noahs) 0/1

Clues of Banthus have been found in Lake Noahs! We must find him! The remaining Banthus Thieves might know the answer!

Quest Acceptance Dialogue
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: El is still in the bandits' hand. Rumor has it that there are some of Banthus' bandits at the edge of Noahs Lake.
 • Story Quest Icon - Rena.png Rena: Lake Noahs.. I hope we can find something there.
 • Story Quest Icon - Elsword.png Elsword: Right, as my Sister told me numerous times. Move if you have time to think!
 • Story Quest Icon - Aisha.png Aisha: Haa, siblings of course they think alike.
Quest Completion Dialogue
 • Story Quest Icon - Hagus.png Hagus: Hm? This is the bandits' escape plan? I see, Banthus fled to Elder.
Rewards
Currency/Experience Common Rewards Selective Rewards
ED 6,000 HQ Shop Item 109971.png Ruben Forest's Spirits x 4 Unknown Weapon.png Red Giant Weapon x 1
EXP 2,800 HQ Shop Item 130077.png Weapon Enhancement Stone Lv.1 x 1 NOIMAGE.png N/A
AP 0 NOIMAGE.png N/A NOIMAGE.png N/A
}}


Hướng dẫn chung
{{
Cốt truyện Thế giới ElswordTruyền thuyếtNPCCốt truyện
Chế độ Gameplay Phó bảnBãi sănPvP
Đặc trưng Gameplay Hệ thống thành tựuCông hưởng ElBảng kinh nghiệmKĩ năng thay đổiNhiệm vụNhiệm vụ mở khóa kĩ năngKĩ năngDanh hiệuHướng dẫn UI
Đặc sắc Gameplay Thức tỉnhHệ thống nhân vậtSốtPhá vỡ MPTăng sức mạnhĐặc biệt kĩ năngHiệu ứng đặc biệtThể lựcHiệu ứng trạng tháiNgưỡng chịu đựng
Tiến trình nhân vật Nghề thứ nhấtNghề thứ haiSiêu việtNghề thứ ba
Hướng dẫn hệ thống Ngân hàngSuối nước nóngTrường phim ElriosHệ khống khóaTủ quần áo ma thuậtHệ thống thầy-tròHệ thống nghềHệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiênHệ thống kết hôn
Bang hội Bang hộiHệ thống Cờ bangSảnh chính Bang hộiPhó bản Bang hộiHệ thống trồng trọt của Bang hội
Vật phẩm Tiêu dùngHộpTiền tệData Vật phẩmThẻ quáiThú cưỡiThú nuôi
Trang bị & Trang sức Set Arena (Mùa 4)Đồ rơi của bossTrang bị khu vựcTrang bị Unique (Elrianode EquipmentHeroic Dungeon EquipmentSecret Dungeon Equipment)
Trang bị Ép thuộc tínhPhân rãGiám địnhCường hóa thần bíKhảm đáNâng cấp
Tiền BingoĐiều chỉnh nhân vậtIce Burners (Preview) ▪ Item Mall
Khác Lệnh nhảyNPC sử thiGiọng nhanhSkill Cut-insNhạcCombo được tạo ra bởi người chơiWallpapers
Các phương tiện khác PhimGame mobileTiểu thuyếtHàng hóaTruyện tranh
}}
Phụ bản
Bãi luyện cấp