Awakening Mode/vi

From Elwiki
Jump to: navigation, search
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • Tiếng Việt • 中文(简体)‎


Awakening Mode

Awakening Mode (Trạng thái thức tỉnh) có ở hầu hết tất cả nhân vật, trừ Add. Khi đang kích hoạt Awakening Mode, sức tấn công được tăng 20% trong một khoảng thời gian nhất định. Một số kỹ năng cũng sẽ có thêm hiệu ứng đặc biệt khi đang ở trong trạng thái này, ví dụ như tăng tỉ lệ sát thương hoặc số lần tấn công.

Để kích hoạt Awakening, bạn phải có ít nhất một Awakening Orb, được hiển thị ngay dưới hình nhân vật ở góc trên bên trái.

Các Orbs hiển thị ở dưới ảnh nhân vật trong khi thanh Charge Gauge ở ngay bên phải

Một Awakening Orb được sinh ra khi làm đầy thanh Awakening Charge Gauge (nằm ngay bên phải hình nhân vật). Thanh đó được tăng khi bạn tấn công trúng hoặc bị tấn công. Tối đa chỉ có 3 Awankening Orbs. Tốc độ tăng của thanh Awakening Charge Gauge có thể được cải thiện bởi việc tăng chỉ số Awakening Charge Speed.

Khi bạn có ít nhất 1 Awakening Orb, ấn Ctrl trái để kích hoạt Awakening Mode. Thời gian kéo dài của trạng thái phụ thuộc vào số Orb được sử dụng để kích hoạt, đồng thời có thể cải thiện bằng chỉ số Awakening Time.

1 Awakening Orb = 30 giây 2 Awakening Orb = 60 giây 3 Awakening Orb = 90 giây

Một số nhân vật có thêm hiệu ứng đặc biệt khi kích hoạt Awakening Mode với 3 Orb như Nasod Core của Raven, Berserk Mode của Chung, Celestial Fox Mode của Ara, Core Release của Eve.

Mẹo vào Chi tiết

  • Nếu như không có chỉ số Awakening Charge Speed, thanh Awakening Charge Gauge sẽ được làm đầy sau khi đánh 100 hit hoặc nhận 50 hit đánh.
  • Lưu ý rằng nếu như bạn bị làm tê liệt trong thời gian kích hoạt Awakening Mode (khoảng 0.5s), bạn sẽ mất hết các Awakening Orbs mà không kích hoạt được trạng thái.


General Guides
{{
Story Elsword WorldLoreNPCsStory
Gameplay Modes DungeonsHunting FieldsPvPRaid Boss
Gameplay Features AchievementsElrios Hot SpringsEpic NPCsQuestsSkill QuestSkillsTitlesTranscendenceUI Guide
Gameplay Mechanics Awakening ModeFeverMana BreakPower-upsSkill TraitsSpecial EffectStaminaStatus EffectsStoic Thresholds
System Guides BankCharacter SystemsEl ResonanceElrios StudioGuildItem Lock SystemMagic WardrobeProfession SystemRandom Mission SystemWedding System
Items CubesCurrencyItem DatabaseMonster CardsMountsPets
Equipment & Accessories Arena Sets (S4)Boss DropsRegional EquipmentUnique Equipment (Heroic Dungeon EquipmentSecret Dungeon Equipment)
Equipment Functions AttributingDismantlingIdentifyingSocketingUpgrading
Cash BingoCharacter CustomizationIce Burners (Preview) ▪ Item Mall
Miscellaneous Dance CommandsGalleriesQuick VoiceSoundtrackUser Created Combos
Other Media AnimationElsword Mobile GamesLight NovelsOfficial MerchandiseWebcomics
}}