Ruben

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • polski • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
{{

{{

{{
Làng Ruben Lake Noahs

}}

}}

{{
Bạn đã đến Ruben rồi đấy. Cây cổ thụ - tháp El khổng lồ nằm ở trên cao, ngay phía trước bạn.
RubenThing.jpg
Description
Ruben, một ngôi làng nhỏ nằm ở khu vực phía bắc của Lurensia, là nơi có cây El khổng lồ phát triển như là kết quả của Đá El. Cái cây bây giờ đã không còn sức mạnh sau khi Banthus và băng đảng của hắn đánh cắp Đá El. Elsword và Nhóm Tìm kiếm El phải tìm Banthus và mang lại Đá El cho Ruben. Nhưng họ không biết rằng đây sẽ là bước khởi đầu của cuộc hành trình huyền thoại của họ...
Level Required to Enter
1
NPCsMini Map
{{

NPC khác

NPC đặc biệt

}}
Rubentownlayout.jpg
Dungeons
{{
RubenMap.png

1-1
 1-1
1-2
 1-2
1-3
 1-3
}}
Videos
Gallery
Alternative Names
{{
Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 루벤 폐허 Ruben / Luben
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 魔奇 ?
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 魔奇 ?
Spanish Flag.png Spain Rubén Ruben
}}


Dungeons
Hunting Fields
NPCs
{{
Organizations

COBO ServiceCrow MercenariesDark-Eyed ArmyDemon ArmyEl Search PartyGuardian KnightsHenir's OrderNasod RulerNight SaversRed KnightsRed-Demon ArmySeven TowerWhite-Ghost Army

}}